ประเมินข้าราชการครู ผอ. ว.20/2562

คลิกชมวีดีทัศน์ที่นี่.....surprisedlaughingkiss 

https://youtu.be/BUktdIzW-rM