13 กันยายน  2562

ความทรงจำที่ดี เกษียณอย่างสมศักดิ์ศรี

คลิกชมวีดิทัศน์ ที่นี่...coolcoolcool

https://youtu.be/h4P-LD7yOGA