ชมวีดิทัศน์ที่นี่ >>>>>>

https://youtu.be/SOFqUD3MpuE

ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ 

 

นำเสนอโรงเรียนอุดมสังวรวิทยา Pptx

 

https://drive.google.com/open?id=1o1kzSIcO_bmY4UrqGDpcaq_NY-bxP5J0

เกษียณอายุราชการ 2562

 

ชมวีดิทัศน์ที่นี่.....

https://youtu.be/J5wDYAlm6Us

ประเมินข้าราชการครู ผอ. ว.20/2562

คลิกชมวีดีทัศน์ที่นี่.....surprisedlaughingkiss 

https://youtu.be/BUktdIzW-rM