โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2564 วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

ชมภาพเต็มที่:  https://drive.google.com/drive/folders/1zrUlS8VPNU5HaLdxonIjkr7BVJYL3U7U?usp=sharing

Comments: