×

Error

The CEGCore2 library could not be found.

วันสำคัญของทุกปี ร่วมใจภักดี สดุดี มีมงคล

10 มกราคม 2563 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 มีคณะกรรมการ ผู้ปกครองนักเรียน และผู้มีเกียรติมาร่วมงานมากมาย เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ผู้ปกครอง "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย"

ชมภาพเต็มที่นี่...

https://drive.google.com/open?id=1LDK3NcW9Z90cBRJsgeBdA-CcE8HpMPWv

   

โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2563 ถวายความจงรักภักดี กิจกรรมวาดภาพระบายสี เรียงความ ลงนามถวายพระพร

ชมภาพเต็มที่นี่..https://drive.google.com/drive/folders/1XvbIuY38hEd2MM8fgPq4FS2jXizCc0hg?usp=sharing

วันแม่แห่งชาติ 2562
โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
ภาพเต็มดาวน์โหลดที่นี่

https://drive.google.com/open?id=1dmeZ_OD-o0irMzsDyBbFD7FmZi2_sWj6

 

วันที่  29-30 สิงหาคม  2562
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 11 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ที่โรงเรียนบ้านภูตะคาม และโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา
แข่งขัน 90 รายการ ไม่มีคู่แข่ง จำนวน 59 รายการ รวม 149 รายการ
ชมภาพหลากหลาย คลิกที่นี่...
https://drive.google.com/open?id=1j8-lvfCTeh1z3ZFAIzxCrM4-mB1C_5gH