×

Error

The CEGCore2 library could not be found.

ลอยกระทง  2562

วันที่  11 พฤศจิกายน 2562 คณะครู นักเรียน โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ภาคบ่าย ที่สระพรหมพิทักษ์ บ้านหนองแซง อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 

ชมภาพเด็มที่นี่.......

https://drive.google.com/open?id=1nt9cvHJOHH6zJCNP7NhkPuNi6mvvfncY

1 กรกฎาคม ของทุกปี ครบรอบวันสถาปนาลูกเสือ  
โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ร่วมพิธีสวนสนามที่โรงเรียนชุมชนส่องดาว 

https://www.facebook.com/185149875737106/videos/356061821743491/

วันปิยมหาราช 2562

วันที่  23  ตุลาคม 2562 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ร่วมกิจกรรมปิยมหาราชรำลึก ที่หน้าพระบรมรูป ร.5 หน้าเทศบาลตำบลส่องดาว  

   

     

ชมภาพเต็มที่นี่.

..https://drive.google.com/open?id=1UxOtWvpanBJFzIyCE5iyoitswkfMXMwY

16 มกราคม 2563 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ร่วมกิจกรรมวันครู ณ ที่ว่าการอำเภอส่องดาว รำลึกบูรพาจารย์ สันทนาการ รับประทานอาหาร จับสลากรางวัลมากมาย

ชมภาพเต็มที่นี่

https://drive.google.com/open?id=1ff9628BI2K_vEYBW6X5Y-Apd3txIT9ke

    

วันพ่อแห่งชาติ 2562
วันที่ 5  ธันวาคม  2562 คณะครูโรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ร่วมกิจกรรมถวายความจงรักภักดีในหลวงรัชกาลที่ 9
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอส่องดาว