โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสัตว์ขอนแก่น วันที่ 14 ธันวาคม  2563 ชั้นอนุบาล-ป.3 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ชั้นป.4-6

ชมภาพเต็ม อนุบาล-ป.3 https://drive.google.com/drive/folders/1NHTuGd3RBGTCeg3dq3qMDaF75iZwtM3p?usp=sharing

ชมภาพเต็ม ป.4-6  https://drive.google.com/drive/folders/1dHS2o58Tj2_SexkPr2M_OOyqOEjhdfYb?usp=sharing

Comments: