วันที่  2  ตุลาคม  2563 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา จัดงานเลี้ยงต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่และมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ ได้รับความร่วมมือจากชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นอย่างดี

ชมภาพเต็มที่่นี่>>>>>>https://drive.google.com/drive/folders/19dXk-wInRwU9Iw3yocf8WQ58b6_Z-M1S?usp=sharing

Comments: