วันที่ 2-3 กันยายน 2563 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ต้อนรับข้าราชการครูบรรจุใหม่ วิชาเอกภาษาอังกฤษ นางสาวศศิยาภรณ์ ยองใย จากสุรินทร์ พร้อมคณะญาติมาส่งมากมาย
ชมภาพเต็มที่นี่.....https://drive.google.com/drive/folders/14LRa1RDDcHQdmCH2SwqtHTSELhWc_cZ7?usp=sharing

Comments: