โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2563 ถวายความจงรักภักดี กิจกรรมวาดภาพระบายสี เรียงความ ลงนามถวายพระพร

ชมภาพเต็มที่นี่..https://drive.google.com/drive/folders/1XvbIuY38hEd2MM8fgPq4FS2jXizCc0hg?usp=sharing

Comments: