วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา จัดกิจกรรมสภานักเรียน โดยจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสถานนักเรียน สร้างจุดเริ่มต้นประชาธิปไตยในโรงเรียน
ชมภาพเต็มที่นี่...https://drive.google.com/drive/folders/1aeRzva5X1k7GuW_dWTsWZumzPfjmQrPX?usp=sharing

Comments: