16 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยาจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2563 รักครู ไหว้ครู เชื่อฟังครู หนูเป็นเด็กดี ตลอดไป

ชมภาพเต็มที่นี่ <<<
https://drive.google.com/drive/folders/1WaP262uuh4_hJhDzVmYvAjTbHYqhVGAS?usp=sharing

 

Comments: