สำรวจ DLTV 12 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ออกสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล

ชมภาพเต็มที่นี่::::https://drive.google.com/open?id=1wqc-hBLzX1JFI8eH6PDZwK2EtX11GDOR

 

Comments: