ถนนคอนกรีตอุดมสังวรวิทยา 2

วันที่ 21-23 เมษายน  2563 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหลังอาคารเรียน ยาว 115 เมตร กว้าง 4 เมตร รวมพื้นที่ 460 ตารางเมตร งบประมาณทั้งสิ้น 151,500 บาท

ชมภาพเต็มที่นี่ :::::https://drive.google.com/open?id=1LAnxzsiRNDutD-e-mkOlNlpZsMT5NVD5

  

 

Comments: