วันที่  17  มีนาคม  2563  โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ได้รับจัดสรรครูบรรจุใหม่ วิชาเอกพลศึกษา นางสาวอักษร  จันทะสา จากบึงโขงโหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

Comments: