×

Error

The CEGCore2 library could not be found.

วันที่  17  มีนาคม  2563  โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ได้รับจัดสรรครูบรรจุใหม่ วิชาเอกพลศึกษา นางสาวอักษร  จันทะสา จากบึงโขงโหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

Comments: