×

Error

The CEGCore2 library could not be found.

วันที่  5 เมษายน 2564 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย ปัจฉิมนิเทศ 2563

วันที่ 26-27 ธันวาคม  2562  โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 11 ณ โรงเรียนบ้านชัยชนะ สนุกสนาน ปลอดภัย มีน้ำใจ 

ชมภาพเต็มที่นี่....

https://drive.google.com/open?id=1z5KmTKZVLZz-BXRvD7Mb1oPObIXf_big

    

วันที่  11-12 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ปี 2563 ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และองค์กรต่าง ๆ ด้วยดี กราบขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ชมภาพเต็มที่นี่>>>>https://drive.google.com/drive/folders/1cQ_L-ukhSrx8nZsYHKE2-0ARJEqc_BJ3?usp=sharing

วันที่  25 ธันวามคม 2563 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 80 คน ณ ค่ายพักแรมชั่วคราวไร่สักทอง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

กีฬาภายในอุดมสังวรวิทยา 2562

วันที่  29  พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา จัดกิจกรรมกีฬาภายใน จำนวน 2 สี คือ ฟ้า เหลือง  ได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่เป็นอย่างดี

ชมภาพเต็มที่นี่.....

https://drive.google.com/open?id=1Z_ccoipSv_EM3TgQesuG0CGr7bAkuRfh