กีฬาภายใน 25…

โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2564 วันที่ 17-18 ก...

Read more

ต้อนรับข้า…

วันที่ 8 เมษายน 2564 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ต้อนรับข้าราชการครูย้ายมาใหม่ ...

Read more

กิจกรรมบัณ…

วันที่  5 เมษายน 2564 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย ปัจฉิมนิ...

Read more

ประเมินครู…

วันที่  17 มีนาคม 2564 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ประเมินครูผู้ช่วย 2  ราย คือ นาง...

Read more

ประเมินครู…

วันที่ 18 มกราคม 2564 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ประเมินครู คศ. 2 รายนางสาวเตือนใ...

Read more

กิจกรรมเข้…

วันที่  25 ธันวามคม 2563 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลู...

Read more

ทัศนศึกษาข…

โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสัตว์ขอนแ...

Read more

กีฬาภายใน 25…

วันที่  11-12 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา...

Read more

งานเลี้ยงต…

วันที่  2  ตุลาคม  2563 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา จัดงานเลี้ยงต้อนรับข้าราชกา...

Read more

Comments: