6  ธันวาคม  2562 
มหกรรรมวิชาการระดับภาค ครั้งที่  62 ที่จังหวัดบุรีรัมย์
นักเรียนอุดมสังวรวิทยา ประสบความสำเร็จอัจฉริยะคณิตศาสตร์ ป.3
ด.ญ.สุชัญญา  จันทะโคตร ลูกสาวคุณแม่อาภาพร  จันทะโคตร