16 มกราคม 2563 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ร่วมกิจกรรมวันครู ณ ที่ว่าการอำเภอส่องดาว รำลึกบูรพาจารย์ สันทนาการ รับประทานอาหาร จับสลากรางวัลมากมาย

ชมภาพเต็มที่นี่

https://drive.google.com/open?id=1ff9628BI2K_vEYBW6X5Y-Apd3txIT9ke