อุบัติเหตุ

วันที่  6  ธันวาคม  2562 เวลาประมาณ 17.00  น. นักเรียนหญิง 2 คน โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ขับรถมอเตอร์ไชค์กลับบ้านพร้อมเพื่อน ได้เกิดอุบัตุเหตุชนกับรถกระบะของคุณครูโรงเรียนอนุบาลสรัลพร เนื่องจากเป็นสี่แยก ซอยแคบ มุมอับ  คนขับฟันหลุด 2 ซี่ เลือดออกที่หู คนซ้อนท้ายกระดุูกต้นขาหัก  รักษาตัวที่โรงพยาบาลส่องดาว ผอ. คณครู เพื่อน ๆ ผู้ปกครอง หัวใจสลาย