วันพ่อแห่งชาติ 2562
วันที่ 5  ธันวาคม  2562 คณะครูโรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ร่วมกิจกรรมถวายความจงรักภักดีในหลวงรัชกาลที่ 9
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอส่องดาว