ลอยกระทง  2562

วันที่  11 พฤศจิกายน 2562 คณะครู นักเรียน โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ภาคบ่าย ที่สระพรหมพิทักษ์ บ้านหนองแซง อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 

ชมภาพเด็มที่นี่.......

https://drive.google.com/open?id=1nt9cvHJOHH6zJCNP7NhkPuNi6mvvfncY