ทัศนศึกษา เกษียณสุขสันต์ 2562

วันที่ 26-28 กันยายน  2562 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยานำคณะครูทัศนศึกษา สังขลบุรี-กาญจนบุรี สุขสันต์เกษียณอายุราชการ 2562

ชมภาพเต็มอื่มที่นี่.....

https://drive.google.com/open?id=18IDoNB1Uxjw4msHeqJxki3i8AEmhNWqX