ผู้ทรงคุณค่าอุดมสังวรวิทยา 2562

วันที่ 20 กันยายน 2562 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา จัดงานเกษียณอายุราชการ ให้บุคลากร 3 ท่าน คือ นายบุญไทย ก้อนตาล, นางรุ่งนภา  มุลฑา, นายสำราญคำสะอิ้ง (นักการ)

ชมภาพเต็มงาน.....

https://drive.google.com/open?id=1_X7vg00hCmZ0p6JBO7OkuB0SakDb0BTt

ชมวีดิทัศน์kisskisshttps://youtu.be/J5wDYAlm6Us