วันที่ 15 กรกฎาคม  2562
ผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน
ตั้งจิตเป็นกุศลถวายต้นเทียนพรรษา ณ วัดป่าโนนสะอาด อ.ส่องดาว จ.สกลนคร