วันที่ 26-27 ธันวาคม  2562  โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 11 ณ โรงเรียนบ้านชัยชนะ สนุกสนาน ปลอดภัย มีน้ำใจ 

ชมภาพเต็มที่นี่....

https://drive.google.com/open?id=1z5KmTKZVLZz-BXRvD7Mb1oPObIXf_big

    

กีฬาภายในอุดมสังวรวิทยา 2562

วันที่  29  พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา จัดกิจกรรมกีฬาภายใน จำนวน 2 สี คือ ฟ้า เหลือง  ได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่เป็นอย่างดี

ชมภาพเต็มที่นี่.....

https://drive.google.com/open?id=1Z_ccoipSv_EM3TgQesuG0CGr7bAkuRfh

 

   

   

วันที่  17  มีนาคม  2563  โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ได้รับจัดสรรครูบรรจุใหม่ วิชาเอกพลศึกษา นางสาวอักษร  จันทะสา จากบึงโขงโหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

วันที่  2  ตุลาคม  2563 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา จัดงานเลี้ยงต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่และมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ ได้รับความร่วมมือจากชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นอย่างดี

ชมภาพเต็มที่่นี่>>>>>>https://drive.google.com/drive/folders/19dXk-wInRwU9Iw3yocf8WQ58b6_Z-M1S?usp=sharing

วันที่ 2-3 กันยายน 2563 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ต้อนรับข้าราชการครูบรรจุใหม่ วิชาเอกภาษาอังกฤษ นางสาวศศิยาภรณ์ ยองใย จากสุรินทร์ พร้อมคณะญาติมาส่งมากมาย
ชมภาพเต็มที่นี่.....https://drive.google.com/drive/folders/14LRa1RDDcHQdmCH2SwqtHTSELhWc_cZ7?usp=sharing