วันที่ 26-27 ธันวาคม  2562  โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 11 ณ โรงเรียนบ้านชัยชนะ สนุกสนาน ปลอดภัย มีน้ำใจ 

ชมภาพเต็มที่นี่....

https://drive.google.com/open?id=1z5KmTKZVLZz-BXRvD7Mb1oPObIXf_big

    

กีฬาภายในอุดมสังวรวิทยา 2562

วันที่  29  พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา จัดกิจกรรมกีฬาภายใน จำนวน 2 สี คือ ฟ้า เหลือง  ได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่เป็นอย่างดี

ชมภาพเต็มที่นี่.....

https://drive.google.com/open?id=1Z_ccoipSv_EM3TgQesuG0CGr7bAkuRfh

 

   

   

วันที่  17  มีนาคม  2563  โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ได้รับจัดสรรครูบรรจุใหม่ วิชาเอกพลศึกษา นางสาวอักษร  จันทะสา จากบึงโขงโหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ถนนคอนกรีตอุดมสังวรวิทยา 2

วันที่ 21-23 เมษายน  2563 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหลังอาคารเรียน ยาว 115 เมตร กว้าง 4 เมตร รวมพื้นที่ 460 ตารางเมตร งบประมาณทั้งสิ้น 151,500 บาท

ชมภาพเต็มที่นี่ :::::https://drive.google.com/open?id=1LAnxzsiRNDutD-e-mkOlNlpZsMT5NVD5