วันที่ 26-27 ธันวาคม  2562  โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 11 ณ โรงเรียนบ้านชัยชนะ สนุกสนาน ปลอดภัย มีน้ำใจ 

ชมภาพเต็มที่นี่....

https://drive.google.com/open?id=1z5KmTKZVLZz-BXRvD7Mb1oPObIXf_big

    

กีฬาภายในอุดมสังวรวิทยา 2562

วันที่  29  พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา จัดกิจกรรมกีฬาภายใน จำนวน 2 สี คือ ฟ้า เหลือง  ได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่เป็นอย่างดี

ชมภาพเต็มที่นี่.....

https://drive.google.com/open?id=1Z_ccoipSv_EM3TgQesuG0CGr7bAkuRfh

 

   

   

ทัศนศึกษา เกษียณสุขสันต์ 2562

วันที่ 26-28 กันยายน  2562 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยานำคณะครูทัศนศึกษา สังขลบุรี-กาญจนบุรี สุขสันต์เกษียณอายุราชการ 2562

ชมภาพเต็มอื่มที่นี่.....

https://drive.google.com/open?id=18IDoNB1Uxjw4msHeqJxki3i8AEmhNWqX

วันที่  17  มีนาคม  2563  โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ได้รับจัดสรรครูบรรจุใหม่ วิชาเอกพลศึกษา นางสาวอักษร  จันทะสา จากบึงโขงโหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ทัศนศึกษามุกดาหาร 2562

วันที่  25  พฤศจิกายน 2562  โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เดินทางจังหวัดมุกดาหาร แวะนมัสการพระธาตุพนม

ชมภาพเต็มที่นี่...

https://drive.google.com/open?id=1I5CJT3mWMdLb7zqhOwN6OKdcZiXSXBgQ