ต้อนรับครู…

วันที่  17  มีนาคม  2563  โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ได้รับจัดสรรครูบรรจุใหม่ วิ...

Read more

วันครู 2563

16 มกราคม 2563 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ร่วมกิจก...

Read more

วันเด็กแห่…

10 มกราคม 2563 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ม...

Read more

ผ้าป่าการศ…

วันที่  30-31 ธันวาคม  2562 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา จัดกิจกรรมผ้าป่าการศึกษาเ...

Read more

กิจกรรมลูก…

วันที่ 26-27 ธันวาคม  2562  โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม...

Read more

ประเมินครู…

วันที่  24  ธันวาคม  2562  โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ประเมินครูผู้ช่วย จำนวน 2 รา...

Read more

เจ้าภาพกีฬ…

วันที่  16-18 ธันวาคม  2562  โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา...

Read more

อุบัติเหตุ…

อุบัติเหตุ วันที่  6  ธันวาคม  2562 เวลาประมาณ 17.00  น. นักเรียนหญิง 2 คน โรงเรียน...

Read more