วันครู 2563

16 มกราคม 2563 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ร่วมกิจก...

Read more

วันเด็กแห่…

10 มกราคม 2563 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ม...

Read more

ผ้าป่าการศ…

วันที่  30-31 ธันวาคม  2562 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา จัดกิจกรรมผ้าป่าการศึกษาเ...

Read more

กิจกรรมลูก…

วันที่ 26-27 ธันวาคม  2562  โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม...

Read more

ประเมินครู…

วันที่  24  ธันวาคม  2562  โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ประเมินครูผู้ช่วย จำนวน 2 รา...

Read more

เจ้าภาพกีฬ…

วันที่  16-18 ธันวาคม  2562  โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา...

Read more

อุบัติเหตุ…

อุบัติเหตุ วันที่  6  ธันวาคม  2562 เวลาประมาณ 17.00  น. นักเรียนหญิง 2 คน โรงเรียน...

Read more

วันพ่อแห่ง…

วันพ่อแห่งชาติ 2562วันที่ 5  ธันวาคม  2562 คณะครูโรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ร่วมก...

Read more

ประชุมคณะก…

ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2562 วันที่  3  ธันวาคม  2562  โรงเรียนอุดมสังวรวิ...

Read more