เลือกตั้งป…

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา จัดกิจกรรมสภานักเรียน โดยจัด...

Read more

ไหว้ครู 2563

16 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยาจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2563 รักครู ไห...

Read more

สำรวจ DLTV

สำรวจ DLTV 12 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ออกสำรวจความพร้อมการจัดการเ...

Read more

ถนนคอนกรีต…

ถนนคอนกรีตอุดมสังวรวิทยา 2 วันที่ 21-23 เมษายน  2563 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ร่...

Read more

ติดตาม Covid 19

<<<<<ติดตามสถานการณ์ไวรัส Covid 19 ที่นี่...ครบทุกประเด็น>>>>>...

Read more

ต้อนรับครู…

วันที่  17  มีนาคม  2563  โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ได้รับจัดสรรครูบรรจุใหม่ วิ...

Read more

วันครู 2563

16 มกราคม 2563 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ร่วมกิจก...

Read more

วันเด็กแห่…

10 มกราคม 2563 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ม...

Read more